Quy định giãn nợ, giảm lãi để hỗ trợ DN ứng phó dịch Covid-19 có hiệu lực từ ngày mai 13-3

[ad_1]

Chiều 12-3, tại buổi thông tin báo chí, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết cùng ngày 12-3, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Thông tư 01). Được biết, thông tư quan trọng này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày mai 13-3.

Quy định giãn nợ, giảm lãi để hỗ trợ DN ứng phó dịch Covid-19 có hiệu lực từ ngày mai 13-3 - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì buổi làm việc, thông tin tới báo chí

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết NHNN đã nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và ban hành Thông tư 01 nhằm tạo cơ sở pháp lý giúp các TCTD triển khai giải pháp hỗ trợ kịp thời khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư đảm bảo cơ sở pháp lý hướng dẫn các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quan điểm xây dựng Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các TCTD phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đồng thời, Thông tư mới cũng làm rõ trách nhiệm của các TCTD và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đề nghị các TCTD phải có phương án nghiên cứu phân định loại nợ, xác định nợ, đánh giá nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn, hoãn, giãn, tái cơ cấu thời hạn trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp ở tình thế khó khăn. Các TCTD chủ động, chú trích lập lãi dự thu phải làm theo đúng quy định, chủ động giảm bớt chi phí đặc biệt là chi phí quản lý hành chính. Riêng đối với Ngân hàng chính sách xã hội phải xây dựng kịch bản chương trình hành động nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gặp khó khăn và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng dịch Covid-19… Phó Thống đốc cho biết: NHNN đang phối hợp với Bộ, Ngành liên quan tích cực, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện cho cả TCTD và các doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Sắp giảm lãi suất điều hành

Đặc biệt, để chia sẻ với khách vay, ông Tú cũng cho biết NHNN đang nghiên cứu để hạ một số lãi suất điều hành như lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn… nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có nguồn vốn thấp hơn cho vay ra thị trường. Mức giảm đang được tính toán và sẽ trong một thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đang chỉ đạo Trung tâm thông tin tín dụng tiếp tục giảm 50% phí thanh toán cho các tổ chức tín dụng và các thành viên tham gia.

Vừa rồi mức phí này cũng đã giảm 50%. Tới đây, Công ty CP thanh toán quốc gia cũng tiếp tục giảm phí thanh toán. Đây là chính sách giúp các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để lấy khoản đó giảm cho khách hàng.

Nội dung chính của Thông tư

Theo ông Nguyễn Trọng Du, Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thông tư 01 gồm 3 Chương và 10 Điều. Trong đó có một số nội dung chính sau:

Phạm vi nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Điều 4 Thông tư quy định nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19; c) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịnh Covid-19, trong đó phải có tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Miễn, giảm lãi, phí: Điều 5 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Giữ nguyên nhóm nợ: Điều 6 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước ngày 23-1-2020 trong thời gian cơ cấu lại (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định Thông tư này và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại theo quy định của pháp luật về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước: Điều 7 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Điều 8 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thanh tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư.

14,27% dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế (NHNN), ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn từ đó gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu. Cập nhật đến ngày 4-3, có 23 TCTD báo cáo NHNN, ước tính có khoảng 926 ngàn tỉ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chiếm khoảng 14,27% trên tổng dư nợ của 23 TCTD này, và chiếm khoảng 11,3% dư nợ cho vay toàn hệ thống, trong đó một số ngành có khả năng ảnh hưởng lớn như: nông, lâm nghiệp v à thủy sản, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, thực phẩm, đồ uống, vận tải, dệt may, da giầy, điện tử, điện lạnh, dầu khí, du lịch, giáo dục…

Đến nay, hệ thống TCTD đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bước đầu ghi nhận từ các TCTD hỗ trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỉ đồng thông qua các biện pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay các khoản nợ hiện hữu, giảm lãi các vay các khoản cho vay mới, miễn giảm các loại phí, triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng… để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục thiệt hại.

Tính đến ngày 4-3, đã có thêm 15 ngân hàng tham gia chương trình miễn/giảm phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trở xuống, nâng tổng số ngân hàng tham gia miễn/giảm phí lên 32/45 ngân hàng thành viên của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Qua đó, toàn hệ thống ngân hàng khuyến khích khách hàng giao dịch an toàn qua các kênh ngân hàng điện tử Internet Banking, Mobile Banking hoặc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã và đang giảm mức thu dịch vụ thông tin tín dụng để giúp các TCTD giảm chi phí, hạ lãi suất, qua đó gián tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp.

Let’s block ads! (Why?)

Trang bị tăm để… bấm nút thang máy phòng chống dịch Covid-19

[ad_1]

Ngày 12-3, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bất ngờ, thích thú với những hình ảnh trong thang máy của một khu dân cư trang bị tăm để cư dân, khách hàng sử dụng để bấm thang máy, nhằm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra (Covid-19).

Những hình này được ghi lại tại khu chung cư Hồng Kông Tower, thuộc địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội).

Trang bị tăm để... bấm nút thang máy phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Trang bị tăm để... bấm nút thang máy phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Trang bị tăm để... bấm nút thang máy phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Trang bị tăm để... bấm nút thang máy phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Người dân thích thú, ủng hộ phương án sử dụng tăm để bấm thang máy

Theo ông Đặng Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý tòa nhà Hồng Kông Tower, thực tế thì phương án đi thang máy bằng tăm, đánh giá bằng mặt hình ảnh thì nó không thẩm mỹ, không đẹp nhưng mục đích mà BQL tòa nhà quan tâm nhất là hạn chế, ngăn chặn dịch Covid-19 tốt nhất cho cư dân khách hàng…hiện chưa nhận được phản ứng trái chiều của cư dân về phương án này. Trong quá trình vận hành, sử dụng, khi cư dân đóng góp ý kiến thì sẽ tiếp tục tiếp thu để hoàn thiện hơn.

Nhiều cư dân ở đây cho biết việc dùng tăm để nhấn nút thang máy là sáng kiến rất tiện ích, vừa đỡ tốn kém chi phí vừa mang lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho cư dân khi sử dụng thang máy trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.


B.H.Thanh

Let’s block ads! (Why?)

Phòng Covid-19, Đồng Tháp tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài

[ad_1]

Theo đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch tại các điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các đoàn khách du lịch được các công ty lữ hành đưa bằng đường thuỷ, đường bộ từ Vương quốc Campuchia – Việt Nam.

Phòng Covid-19, Đồng Tháp tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài - Ảnh 1.
Phòng Covid-19, Đồng Tháp tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài - Ảnh 2.

Văn bản của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành ngày 12-3

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh biết, nghiêm túc thực hiện; đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát, kiểm dịch chặt chẽ người dân qua lại khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở tuyến biên giới; nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới và nội địa Vương quốc Campuchia, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Phòng Covid-19, Đồng Tháp tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài - Ảnh 3.

Các điểm du lịch nổi tiếng ở Đồng Tháp sẽ tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra các tàu du lịch, phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ; từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch là người nước ngoài (chú ý các phương tiện đến tỉnh từ Vương quốc Campuchia).

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ chối khám, chữa bệnh đối với các đối tượng người Campuchia không thực hiện khai báo kiểm dịch y tế; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng quy định; hàng tuần, tổng hợp tình hình người Campuchia đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh một số nhân viên y tế, kèm theo trang thiết bị y tế để làm nhiệm vụ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Thông Bình, Mộc Rá nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh gửi chính quyền tỉnh Prây Veng thông báo việc tạm dừng tiếp nhận các đoàn khách du lịch có người nước ngoài đến địa bàn tỉnh từ Vương quốc Campuchia – Việt Nam; tạm dừng khám bệnh, chữa bệnh cho người Campuchia đến tỉnh Đồng Tháp mà không thực hiện kiểm dịch y tế. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 16-3.

Let’s block ads! (Why?)

Công an vào cuộc nghi án bán độ ở giải U19 quốc gia

[ad_1]

Công an vào cuộc nghi án bán độ ở giải U19 quốc gia - Ảnh 1.

Đội U19 Bình Định dính nghi án dàn xếp tỉ số, bán độ ở Giải U19 quốc gia 2020

Trước đó, VFF đã ra quyết định kỷ luật và ban hành vào ngày 7-3 đối với 5 thành viên của đội U19 Bình Định và 1 thành viên của đội U19 Đắk Lắk vì có biểu hiện tiêu cực, dàn xếp tỉ số trận đấu tại giải U19 quốc gia. Được biết, trận đấu giữa U19 Đắk Lắk gặp U19 Bình Định diễn ra hôm 5-3 có tỉ số chung cuộc là 6-2 nghiêng về Đắk Lắk và VFF nhận thấy kết quả này bất thường nên đã tiến hành kiểm tra. Sau 3 lượt trận, đội U19 Bình Định để thủng lưới 18 lần, mỗi trận đều để thua đúng 6 bàn và hiện xếp cuối bảng đấu vì chưa có điểm nào.

HLV Cao Văn Dũng, các cầu thủ Đào Gia Bảo, Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và thủ môn Nguyễn Thế Thịnh của U19 Bình Định phải nhận án phạt tiền và cấm chỉ đạo, cấm thi đấu sau khi các báo cáo của Giám sát trận đấu và trọng tài điều hành cho rằng họ “thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng” trong trận U19 Đắk Lắk thắng U19 Bình Định với tỉ số 6-2.

Lãnh đạo bóng đá Bình Định xác nhận thông tin cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc liên quan đến đội U19 của địa phương này. Trong cuộc giải trình với Ban lãnh đạo bóng đá Bình Định, trợ lý Nguyễn Thành Lợi nêu lí do thi đấu bất thường là vì quân số của U19 Bình Định yếu, không đấu lại Đắk Lắk, hơn nữa tâm lý nôn nóng tìm bàn gỡ nên để thua nhiều bàn.

Hiện tại, ông Lợi sẽ không dẫn dắt U19 Bịnh Định nữa và trợ lý Vũ Ngọc Bảo sẽ thay thế nhiệm vụ ở các lượt trận tiếp theo cho đến hết giai đoạn 1 của giải đấu. Trước khi lên đường tham dự giải, U19 Bình Định do HLV Cao Văn Dũng dẫn dắt, nhưng vì bận việc phút cuối nên không tham dự và nhường quyền cho trợ lý. Tuy nhiên, dù không chỉ đạo nhưng trên danh nghĩa là HLV trưởng nên ông Dũng phải chịu trách nhiệm.

Công an vào cuộc nghi án bán độ ở giải U19 quốc gia - Ảnh 2.

Thủ môn tuyển U23 Việt Nam Y Êli NiÊ cũng là một trong số các thành viên nhận án phạt của VFF

Đặc biệt, trong nghi án bán độ này có một trường hợp của đội U19 Đắk Lắk bị kỷ luật, đó là thủ môn tuyển U23 Việt Nam Y Êli NiÊ. Vẫn chưa biết lí do học trò của HLV Park Hang-seo bị VFF “tuýt còi” bởi các trận đấu ở vòng loại không được truyền hình trực tiếp, ban tổ chức chỉ cho ghi hình và dựa vào báo cáo của giám sát trận đấu, nhưng nếu cơ quan công an điều tra và phát hiện được nguyên nhân thì đây sẽ là tin chấn động với bóng đá Việt Nam.

Đây là năm thứ hai liên tiếp giải U19 Quốc gia xảy ra tiêu cực. Ở mùa giải năm 2019, thủ môn của U19 Phú Yên cũng vô cớ đẩy bóng tới chân cầu thủ U19 Hà Nội để đối phương thoải mái ghi bàn. Sau bàn thua ấy, thay vì dồn quân tấn công tìm bàn gỡ thì các cầu thủ Phú Yên lại làm điều ngược lại. VFF sau đó cũng phải chuyển sự việc sang cho công an điều tra.

Let’s block ads! (Why?)

Báo Trung Quốc phanh phui vụ che đậy khiến Covid-19 mất kiểm soát

[ad_1]

Đó là kết quả sau cuộc điều tra do báo Caixin (Trung Quốc) thực hiện. Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, cũng là nơi bác sĩ Lý qua đời, đã ghi nhận hơn 230 trong số 4.000 nhân viên y tế bị chẩn đoán nhiễm Covid-19, đạt tỉ lệ nhân viên y tế mắc bệnh cao nhất tại bệnh viện ở tâm dịch Vũ Hán.

Báo Trung Quốc phanh phui vụ che đậy khiến Covid-19 mất kiểm soát - Ảnh 1.

Bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), đã qua đời. Ảnh: Guardian

Hôm 9-3, bác sĩ nhãn khoa Zhu Heping, đồng nghiệp của bác sĩ Lý Văn Lượng, là bác sĩ thứ 4 qua đời vì Covid-19 tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng, Jiang Xueqing và Mei Zhongming lần lượt tử vong vào ngày 7-2, 1-3 và 3-3.

Y tá trưởng bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho hay phó khoa phẫu thuật tim mạch và phó khoa tiết niệu của bệnh viện này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Một trưởng khoa tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán cáo buộc các cơ quan chức năng gây nguy hiểm cho tính mạng các y bác sĩ khi lan truyền thông tin sai lệch.

Trưởng khoa này nói với Caixin: “Thông tin sai lệch do các bộ phận liên quan đưa ra – theo đó cho rằng căn bệnh này vẫn trong tầm khống chế và sẽ không lây từ người sang người – khiến hàng trăm bác sĩ và y tá ra sức điều trị cho bệnh nhân mà không biết gì về dịch bệnh. Ngay cả khi ngã bệnh, họ cũng không thể báo cáo vụ việc mà chỉ còn biết hy sinh. Đây là mất mát và bài học đau lòng nhất”.

Một số bác sĩ đổ lỗi cho sự quản lý thiếu năng lực của lãnh đạo. Trong nhiều năm qua, người đứng đầu bệnh viện chỉ làm việc trên giấy tờ và xa rời công việc y tế ở tuyến đầu.

Các bác sĩ này nói thêm lãnh đạo bệnh viện này, xuất thân là trưởng phòng nhân sự ở cơ quan y tế địa phương, không hiểu rõ về bệnh truyền nhiễm và thậm chí còn cấm các bác sĩ tuyên truyền thông tin y tế cộng đồng quan trọng.

Một tài liệu nội bộ của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán do tờ Caixin thu thập được tiết lộ chính sự can thiệp từ cơ quan y tế TP Vũ Hán đã khiến bệnh viện gặp khó khăn trong việc báo cáo các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo tài liệu của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, một quan chức thực thi pháp luật họ Xu đã đến kiểm tra bệnh viện vào ngày 12-1 và yêu cầu các bệnh truyền nhiễm chỉ có thể được báo cáo sau khi tham khảo ý kiến ​​từ các chuyên gia cấp thành phố và tỉnh, gây phức tạp và trì hoãn thời gian cảnh báo về dịch Covid-19 sớm.

Sau khi bác sĩ Lý và hai bác sĩ khác bị giới chức trách trừng phạt vì “tung tin đồn” về dịch Covid-19, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán yêu cầu mọi bộ phận phải theo dõi nhân viên của mình và yêu cầu họ không tiết lộ “thông tin bí mật” cho công chúng, theo một bản ghi âm cuộc họp mà Caixin có được.

Các nhân viên tại bệnh viện được yêu cầu không nói về virus corona chủng mới, cũng không gửi tin nhắn, hình ảnh hoặc bất cứ điều gì khác có thể để lại dấu vết.

Số ca nhiễm mới giảm đáng kể

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc hôm 12-3 cho biết dịch Covid-19 đã qua “giai đoạn đạt đỉnh” khi chỉ có 8 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong một ngày được thống kê dưới 10 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 8 ca này đều ở Vũ Hán.

Trước tình trạng sự lây lan dịch bệnh chậm lại, nhiều doanh nghiệp đã mở cửa trở lại trong khi các nhà chức trách thận trọng nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong liên quan đến dịch Covid-19 tại Trung Quốc lần lượt là 80.793 và 3.169.

Let’s block ads! (Why?)

Không có bằng ĐH đúng quy định, con Bí thư thị ủy vẫn được bố ký phê duệt dự thi tuyển dụng

[ad_1]

Ngày 12-3, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết đơn vị vừa ra thông báo kết luận về những tố cáo liên quan đến ông Võ Văn Dũng, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai, Nghệ An.

Trước đó, vào năm 2014, ông Võ Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư thường trực Thị ủy Hoàng Mai, biết con mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Ông Dũng đã thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai ký tờ trình đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phê duyệt bổ sung cho con mình được dự thi vào Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai. Cụ thể, hồ sơ thi tuyển vào công chức của con trai ông Dũng chỉ có 2 văn bằng: Bằng đại học tin học quốc tế và Bằng cử nhân kinh tế (hệ vừa học vừa làm). Tuy nhiên, bằng này không hợp lệ, chỉ tương đương cao đẳng.

“Đồng chí Võ Văn Dũng tại thời điểm đó là Phó Bí thư thường trực Thị ủy khi biết con mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để dự tuyển nhưng vẫn đề nghị cấp thẩm quyền xem xét và đã thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai ký tờ trình đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phê duyệt bổ sung cho con mình được dự thi vào Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai… Việc làm trên của ông Dũng là biểu hiện thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của tổ chức Đảng có thẩm quyền trong công tác tuyển dụng cán bộ” – thông báo nêu. 

Được biết, sau khi có đề xuất của Thị ủy Hoàng Mai, anh V.H.Th.Tr (con trai ông Dũng) sau đó đã được tuyển dụng vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai.

Liên quan đến vụ việc trên hiện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đang yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan.


Đức Ngọc

Let’s block ads! (Why?)

Bộ NP-PTNT liên tục yêu cầu hạ giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg

[ad_1]

Đề nghị trên được lãnh đạo Bộ NN-PTNT nhắc lại nhiều lần tại Hội nghị trực tuyến Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 do bộ tổ chức chiều 12-3.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến mong muốn các doanh nghiệp (DN) chăn nuôi heo lớn tập trung giảm giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg. 

“Nếu giá heo không giảm, thịt heo nhập khẩu sẽ tăng, đặc biệt là heo sống từ Lào và Campuchia. Nếu Việt Nam mở cửa cho thịt heo nhập khẩu thì sau này khó có thể đóng lại để “giải cứu” như trước khi giá heo trong nước xuống thấp. Chúng ta không thể chấp nhận DN nói bán 71.000 – 73.000 đồng/kg nhưng thực tế lại bán ra cao hơn. Nếu giả cả trong nước không hợp lý thì phải nhập”- ông Tiến nhấn mạnh.

Bộ NP-PTNT liên tục yêu cầu hạ giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Heo hơi đang ở mức giá quá cao

Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện đàn heo của cả nước đạt gần 24 triệu con, bằng gần 74% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi (khoảng 31 triệu con vào tháng 12-2018), gần 99% các xã đã hết dịch. Do đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị người chăn nuôi tích cực tái đàn và tăng đàn để phục vụ nhu cầu thị trường. Đặc biệt, các DN phải đưa giá heo hơi xuống vì khi giá hợp lý chăn nuôi heo mới có thể phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thảo – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – đồng tình với chỉ đạo của Chính phủ về giá heo. “Chúng tôi cũng không muốn giá heo cao, vì như thế sẽ không bền vững, không phát triển được. Chúng tôi cam kết với bộ trưởng sẽ đưa giá heo hơi về mức 70.000 đồng/kg” – ông Thảo nói. Tuy nhiên, ông Thảo cũng nêu vấn đề DN chỉ kiểm soát được giá bán ra, còn các khâu khác cần cơ quan chức năng vào cuộc, chứ DN không thể can thiệp được.

Đại diện Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam cho rằng DN đang bán giá thấp hơn thị trường, giá hiện tại 74.000 – 75.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đại diện DN cũng nêu rõ họ phải ưu tiên cung cấp hàng cho các mối đã làm ăn lâu dài. Đối với các nhu cầu mới, không thường xuyên công ty chỉ đáp ứng một phần yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường một lần nữa nhấn mạnh phải đưa giá heo hơi xuống dưới 70.000 đồng/kg. Theo người đứng đầu ngành nông nghiệp, với tập quán 70% ăn thịt heo trong cơ cấu các loại thịt của người Việt và dịch tả heo châu Phi đã qua, DN cần đưa giá thịt heo về mức hợp lý. 

“Mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững, công bằng. Nếu cứ để đắt đỏ, người dân và xã hội sẽ quay lưng với thịt heo. Họ sẽ quay ra ăn thịt gà, thịt bò, trứng…” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cảnh báo.

Theo bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, 17 DN lớn về chăn nuôi heo cần có vai trò dẫn dắt. Khi các DN lớn vào cuộc, bắt buộc DN nhỏ lẻ phải đi theo. Làm được điều này chính là bảo đảm phát triển bền vững, không thể làm ăn kiểu chụp giật, nay lãi mai mất thị trường.

Let’s block ads! (Why?)

Ronaldo tự cách li vì tiếp xúc đồng đội bị nhiễm SARS-CoV-2

[ad_1]

Ronaldo tự cách li vì tiếp xúc đồng đội bị nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

… bùng nổ

Trước đó, ngôi sao 35 tuổi người Bồ Đào Nha đã từ chối quay lại Ý để tập luyện cùng các đồng đội tại Juventus và trở về quê nhà Bồ Đào Nha để tránh dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại Ý. Nhưng khi hay tin đồng đội Daniele Rugani có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Ronaldo phải tự cách li mình ngay tại quê nhà để tránh sự lây lan.

Truyền thông Bồ Đào Nha lo ngại Ronaldo trở thành nạn nhân của dịch Covid-19 sau khi anh cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Dybala, Ramsey hay Bonucci… dùng chung phòng thay đồ và chụp hình chung với trung vệ 25 tuổi Rugani đang khoác áo Juventus trong trận tháng Inter Milan hôm 9-3.

Ronaldo tự cách li vì tiếp xúc đồng đội bị nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Juventus cần động lực mới để chinh phục cúp châu Âu

Hiện tại, Ronaldo ở quê nhà Madeira để thăm mẹ. Ngoài ra, CLB thành Turin cũng hủy toàn bộ buổi tập và yêu cầu tất cả thành viên cùng ban huấn luyện thực hiện những biện pháp cách li để tránh dịch bệnh lây lan vì không loại trừ khả năng nhóm cầu thủ từng tiếp xúc với Rugani cũng đã nhiễm bệnh.

Ngoài Juventus, Inter cũng hủy bỏ toàn bộ lịch tập luyện, hoãn trận đấu với Getafe ở vòng 1/8 Europa League để thực hiện cách li do trước đó, thầy trò HLV Conte vừa có trận đấu với Juventus.


Tường Phước – Ảnh: Reuters

Let’s block ads! (Why?)

Đột nhập sân bay, cướp hơn 15 triệu USD tiền mặt

[ad_1]

Daily Mail hôm 10-3 đưa tin cảnh sát Chile đang tìm kiếm ít nhất 10 nghi phạm đánh cắp hơn 15 triệu USD giữa ban ngày từ một nhà kho sân bay ở thủ đô Santiago.

Một nguồn tin nói với báo Emol của Chile rằng số tiền này trước đó được ngân hàng Bank of America chuyển đến sân bay quốc tế Santiago, dự kiến gửi vào 3 ngân hàng địa phương.

Tuy nhiên, băng cướp có vũ trang đã đột nhập sân bay bằng cách sử dụng xe tải giả dạng Công ty chuyển phát DHL cùng một xe bán tải màu đen, làm bị thương 2 bảo vệ rồi lấy tiền bỏ trốn. Vụ việc xảy ra trong vòng 2 phút.

Đột nhập sân bay, cướp hơn 15 triệu USD tiền mặt - Ảnh 1.
Đột nhập sân bay, cướp hơn 15 triệu USD tiền mặt - Ảnh 2.

Băng cướp đột nhập sân bay, cướp hơn 15 triệu USD. Ảnh: Daily Mail, ADN

Theo lời nhân chứng, một tên cướp hét lớn, bắt những công nhân tại nhà kho phải nằm xuống đất. Camera giám sát tại sân bay cho thấy nghi phạm ngồi sau xe tải cầm súng trường quân sự.

Cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải bị bỏ lại gần khu vực Cerro Navia. Băng cướp đốt ghế ngồi để xóa dấu vết vân tay. Ít nhất 10 nghi phạm đã tham gia vào vụ cướp táo tợn giữa ban ngày mặc dù không có tiếng súng.

Nhân chứng cho các nhà điều tra biết tất cả nghi phạm ngoại trừ tài xế đều che mặt. Chúng vào sân bay bằng 2 lối riêng biệt, dùng thẻ nhận dạng giả để qua mặt hệ thống an ninh.

Nhà kho nói trên cũng từng chứng kiến một vụ cướp hồi tháng 8-2014. Băng cướp nẫng đi số tiền 10 triệu USD, sau đó bị bắt và bị kết án. Tuy nhiên, nhà chức trách Chile chỉ thu hồi được một phần tiền nhỏ bị đánh cắp.

Đột nhập sân bay, cướp hơn 15 triệu USD tiền mặt - Ảnh 3.

Cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải bị bỏ lại gần khu vực Cerro Navia. Ảnh: Fiscalia de Chile


Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail)

Let’s block ads! (Why?)

3 du khách Nga trôi dạt trên biển do dùng phương tiện tự chế

[ad_1]

Ngày 12-3, tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa tiếp nhận 3 du khách Nga là ông Sergei Rusborisov (SN 1967), anh Nicolai Russgrigorev (SN 1985) và chị Anna Ruskosolapova (SN 1993) sau khi được người dân cùng lực lượng chức năng cứu vớt, đưa vào bờ.

3 du khách Nga trôi dạt trên biển do dùng phương tiện tự chế - Ảnh 1.

Phương tiện tự chế của 3 du khách Nga hỏng động cơ trong đêm.

Theo đó, vào lúc gần 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng của huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã đưa 3 du khách quốc tịch Nga này từ đảo Hòn Tre của huyện  Kiên Hải vào trong đất liền để bàn giao cho Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang. Đây là 3 du khách nước ngoài đi du lịch ra đảo bằng phương tiện tự chế và gặp nạn trôi dạt ngoài biển được ngư dân cứu vớt vào đêm qua. 

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 11-3, một người dân ở khu vực tổ 3, ấp 3, xã Hòn Tre phát hiện 3 du khách này đang trôi dạt trên biển do động cơ gắn trên phương tiện tự chế bị hỏng trong lúc đi vòng quanh các đảo.

3 du khách Nga trôi dạt trên biển do dùng phương tiện tự chế - Ảnh 2.

Các cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian thuyết phục thì nhóm du khách Nga này mới chịu khai báo quá trình di chuyển

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng thì 3 du khách này có thái độ không hợp tác để nói rõ về quá trình di chuyển mà chỉ xuất trình giấy kiểm tra sức khỏe tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Do đó, Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải đã đo thân nhiệt và kết quả sức khoẻ của cả 3 du khách này đều ổn định. 

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vận động, tuyên truyền cho nhóm du khách này về đất liền bằng tàu do ban chỉ đạo xã bố trí nhưng nhóm người này không đồng ý mà muốn sửa chữa phương tiện tự chế để tiếp tục hoạt động. Đến 9 giờ sáng nay, nữ du khách trong nhóm mới chịu hợp tác khai báo thông tin, khai báo y tế và đồng ý tháo dỡ phương tiện tự chế cũng như thu dọn đồ lên tàu cho ban chỉ đạo huyện, xã bố trí đưa vào đất liền.


T.Nốt

Let’s block ads! (Why?)