Bella Vũ hoá nàng tiên cá với váy ánh kim


Các cộng sự hỗ trợ mẫu nhí chuẩn bị trang phục trước khi diễn xuất.

Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Khoa Nguyễn, tạo mẫu tóc Phạm Hạnh, các nhà thiết kế Huỳnh Catherine, Trần Ninh Hưng và Trần Minh, phụ kiện Ngô Mạnh Đông Đông, stylist Hung Tri Tu hỗ trợ thực hiện.

Adblock test (Why?)