Bộ máy Quốc hội mới sau kiện toàn - Ảnh 1.


Minh Chiến – Tấn Nguyên