Cặp mẫu sinh đôi mê phong cách vintage


Theo quan điểm của Hồng Ánh, thời trang phải là thứ phù hợp nhất với chính mình, và sự thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu. Còn đối với Thùy Linh, thời trang là không giới hạn, nó thể hiện sự sáng tạo, cá tính riêng của mỗi người.

Adblock test (Why?)