Lý do đồng hồ cơ tự động hút nam giới thành đạtĐồng hồ automatic có ở mọi phân khúc giá, từ trung bình đến xa xỉ, tùy thương hiệu, tính năng, độ phức tạp bộ máy, di sản và một vài yếu tố khác. Dưới 20 triệu đồng, các chàng có chọn dòng nam automatic chính hãng với độ bền ổn định và chất lượng đảm bảo.

Những chiếc đồng hồ cơ cao cấp hơn sẽ chiếm khoản đầu tư lớn hơn, từ 50 triệu đồng trở lên. Thông thường ở phân khúc này, các nhà chế tác sẽ bổ sung từ một đến nhiều tính năng như bấm giờ, pha mặt

Đồng hồ automatic có ở mọi phân khúc giá, từ trung bình đến xa xỉ, tùy thương hiệu, tính năng, độ phức tạp bộ máy, di sản và một vài yếu tố khác. Dưới 20 triệu đồng, các chàng có chọn dòng nam automatic chính hãng với độ bền ổn định và chất lượng đảm bảo.

Những chiếc đồng hồ cơ cao cấp hơn sẽ chiếm khoản đầu tư lớn hơn, từ 50 triệu đồng trở lên. Thông thường ở phân khúc này, các nhà chế tác sẽ bổ sung từ một đến nhiều tính năng như bấm giờ, pha mặt

Adblock test (Why?)