Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: Cách đây 75 năm, ngày 23-9-1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xứ ủy, UBND và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ đã kịp thời phát động quân và dân Nam Bộ mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp khi Pháp quay lại xâm lược nước ta lần nữa.

Với sự thỏa hiệp của quân Anh, đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, quân Pháp nổ súng đánh chiếm một số mục tiêu quan trọng của Sài Gòn. Lập tức, quân và dân Sài Gòn đã nhất tề đứng dậy tổ chức chiến đấu, quyết tâm bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được.

Nam Bộ kháng chiến - dấu son về tinh thần quật cường, hào khí của quân và dân Nam Bộ - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học “Nam Bộ kháng chiến – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử” sáng 21-11

Nam Bộ kháng chiến - dấu son về tinh thần quật cường, hào khí của quân và dân Nam Bộ - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội thảo

“Mặc dù không thể đánh bại được kế hoạch mở rộng đánh chiếm của thực dân Pháp do tương quan lực lượng quá chênh lệch nhưng cuộc chiến đấu của quân và dân Nam Bộ đã bước đầu làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch” – Trung tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết sự kiện Nam Bộ kháng chiến đã làm nức lòng người dân cả nước, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do; là dấu son lịch sử thể hiện tinh thần quật cường, hào khí của quân và dân Nam Bộ; xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.

Nam Bộ kháng chiến - dấu son về tinh thần quật cường, hào khí của quân và dân Nam Bộ - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo

Nhân dân Sài Gòn đã triệt để thực hiện tổng đình công, Nhà máy đèn, Nhà máy nước bị phá hủy, chợ đóng cửa, xe điện ngưng chạy… Vòng vây quân sự và vòng vây kinh tế làm cho quân Pháp bất ngờ và bị động đối phó ngay từ những ngày đầu kháng chiến. Âm mưu đánh chiếm Nam Bộ trong thời gian 3 tuần bị phá sản hoàn toàn. Tiếng súng kháng chiến ở Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã gây chấn động cả nước.

“75 đã trôi qua nhưng chiến công của quân và dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp còn sống mãi và ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Đảng bộ và nhân dân TP HCM nguyện tiếp tục phấn đấu đi trước về đích trước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Phan Anh – Ảnh: Quang Liêm – Nguyễn Phan