Thiếu lưới truyền tải, vẫn phê duyệt thêm dự án điện mặt trời


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời Bộ Công Thương về đề nghị cho phép tiếp tục thẩm định, phê duyệt một số dự án điện mặt trời.

Theo đó, Chính phủ cho phép Bộ Công Thương xem xét, thẩm định, phê duyệt bổ sung các dự án như đề nghị của Bộ Công Thương theo quy định tại Quyết định số 11 ngày 11-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, Bộ Công Thương đảm bảo các yêu cầu liên quan đến việc phê duyệt bổ sung các dự án nhà máy điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực theo chỉ đạo của Chính phủ.

Như vậy, mặc dù bài toán đầu tư lưới điện vẫn còn chưa giải quyết được, một số dự án điện mặt trời vẫn sẽ được cấp phép thêm.

Hiện có 121 dự án với tổng công suất 7.234 MWp được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch Phát triển điện và 211 dự án khác với tổng công suất 13.069 MWp đang xếp hàng chờ phê duyệt. Tính chung, có tới 332 dự án điện mặt trời với công suất dự kiến 26.290 MWp đang chờ hòa vào lưới điện.

Ph.Nhung

Let’s block ads! (Why?)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.